Vortigern Studies

What's New I Sitemap I Bibliography I Vortigern I Vortigern Studies l Wansdyke I POLLS I LINKS l Sitemaster I FAQs
about Vortigern Studies l Games I Arthurian Collection I View Guestbook I Sign Guestbook l Webrings

  Vortigern Studies > Vortigern > The Sources > The Welsh Triads > text

Vortigern Studies Index

VORTIGERNSTUDIES HOMEPAGE
VORTIGERNSTUDIES SITEMAP
VORTIGERN INDEX
VORTIGERNSTUDIES INFOPAGES
WHAT IS NEW IN VORTIGERN STUDIES
ABOUT VORTIGERN STUDIES
VORTIGERN STUDIES BIBLIOGRAPHY
VORTIGERN STUDIES LINKS
SEARCH VORTIGERN STUDIES
CONTACT US!

 

The Sources
click here

The Text of the Welsh Triads,
triads 37, 37a
(early fourteenth century)
Robert Vermaat

37

Tri Chud a Thri Datcud Enys Prydein:
Penn Bendigeituran mab Llyr, a gladwyt yn y Gvynvryn yn Llundein. A hyt tra vei y Penn yn yr ansavd yd oed yno, ny doy Ormes byth y'r Enys hon;
Eil, Esgyrn Gvertheuyr Vendigeit a gladwyt ym pryf byrth yr Enys hon;
Trydyd, y Dreigeu a gladwys Llud mab Beli yn Dynas Emreis yn eryri.

Three Concealments and Three Disclosures of the Island of Britain:
The Head of Bran the Blessed, son of Llyr, which was buried in the White Hill in London. And as long as the Head was there in that position, no Oppression would ever come to this Island;
The second: the Bones of Gwerthefyr the Blessed, which were buried in the Chief Ports of this Island;
The third: the Dragons which Lludd son of Beli buried in Dinas Emrys in Eryri.

37R An Alternative Version

Tri Matkud Ynys Prydein:
Penn Bendigeituran uab Llyr, a guduwyt yn y Gvynuryn yn Llundein, a'e wyneb ar Ffreinc. A hyt tra uu yn yr ansavd y dodet yno, ny doei Ormes Ssaesson byth y'r Ynys honn;
Yr eil (M)atkud: y Dreigeu yn Ninas Emreis, a gudyavd Llud uab Beli;
A'r trydyd: Esgyrn Gvertheuyr Uendigeit, ym prif pyrth yr Enys honn. A hyt tra vydynt yn y kud hvnnv, ny doei Ormes o Ssaesson byth y'r Ynys honn.

A llyna y Tri Anvat(dat)kud pan datgwudwyt:
A Gvrtheyrn Gvrteneu a datkudyawd Esgyrn Gvertheur Uendigeit yr serch gvreic. Sef oed honno, Ronnwen baganes;
Ac ef a datkudyavd y Dreigeu;
Ac Arthur a datkudyavd Penn Bendigeituran o'r Gvynnvrynn. Kan nyt oed dec gantav kadv yr Ynys honn o gedernit neb, namyn o'r eidav ehun.

Three Fortunate Concealments of the Island of Britain;
The Head of Bran the Blessed, son of Llyr, which was conceiled in the White Hill in London, with its face towards France. And as long as it was in the position in which it was put there, no Saxon Oppression would ever come to this Island;
The second Fortunate Concealment: the Dragons in Dinas Emrys, which llud son of Beli concealed;
And the third: the Bones of Gwerthefyr the Blessed, in the Chief Ports of this Island. And as long as they remained in that concealment, no Saxon Oppression would ever come to this Island.

And there were the Three Unfortunate Disclosures when these were disclosed.
And Gwrtheyrn the Thin disclosed the bones of Gwerthefyr the Blessed form the love of a woman: that was Ronnwen the pagan woman;
And it was he who disclosed the Dragons;

And Arthur disclosed the head of Bran the Blessed from the White Hill, because it did not seem right to him that this Island should be defended by the strenght of anyone, but by his own.


Bibliography

  • Bromwich, Rachel (1961): Trioedd Ynys Prydein, The Welsh Triads, (University of Wales, Cardiff, repr. 1978).

VortigernStudies is copyright Robert Vermaat 1999-2007. All rights reserved